Tot op heden heeft de Britse regering nog geen beroep gedaan op artikel 50 van het Verdrag van Lissabon. Het Verenigd Koninkrijk heeft de overige lidstaten van de EU dan ook formeel nog niet op de hoogte gesteld van haar voornemen de EU te willen verlaten. Tot het moment waarop artikel 50 in werking treedt, verandert er niets ten aanzien van de verplichtingen die Britse of in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijven hebben op het gebied van REACH of onder andere EU wet- en regelgeving op het gebied van chemische stoffen. De onderhandelingen over de uittreding zullen uiteindelijk bepalen in hoeverre REACH en andere EU-wetten binnen het Verenigd Koninkrijk van toepassing zullen zijn.

Op dit moment is er dan ook geen aanleiding om te veronderstellen dat de verplichtingen ten aanzien van BRP, CLPPIC en REACH voor Britse of in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijven zullen wijzigen.