Welke informatie over het veilige gebruik moet ik als importeur of enige vertegenwoordiger voor geïmporteerde polymeren doorgeven in de keten?

In ieder geval dient u er rekening mee te houden dat u de toeleveringsketen moet informeren over het monomeer, inclusief mogelijke overige componenten zoals verontreinigingen en stabilisatoren. Hierbij dient vooral de aanwezigheid van niet-gereageerd monomeer in aanmerking te worden genomen.  Is het polymeer als ‘gevaarlijk’ ingedeeld, dan moet u via het VIB de keten informeren over het veilig gebruik van het polymeer. Zie voor meer informatie de Richtsnoer voor monomerens and polymeren hoofdstuk 3.2.5.