Als importeur of enige vertegenwoordiger van geïmporteerde polymeren bent u verplicht de toeleveringsketen te informeren over de samenstelling van het polymeer. Dit omvat het monomeer, mogelijke overige componenten zoals verontreinigingen en stabilisatoren, en vooral de aanwezigheid van niet-gereageerd monomeer. Als het polymeer als ‘gevaarlijk’ is geclassificeerd, dient u de keten te informeren over het veilige gebruik van het polymeer via het veiligheidsinformatieblad (VIB). Meer informatie vindt u in de Richtsnoer voor monomeren en polymeren, paragraaf 3.2.5.