In de werkplaats gebruik je veel producten. Die kunnen gevaarlijk zijn als je ze inademt, inslikt, op je huid of in je ogen krijgt. Bekijk daarom altijd het etiket en volg de aanwijzingen.

Reinigers en ontvetters

Ze irriteren je huid en je ogen. Zeer gevaarlijk als je ze inslikt en ze komen in je longen terecht. Zuren en logen zijn bijtend.

 • Geschikt handschoenen aan!
 • Veiligheidsbril op!
 • Ventileer de werkplaats!
Check het etiket

Symbolen op het etiket

 • Acute gezondheidseffecten
  Schadelijke stof, bedwelmend. Irriteert je huid, ogen en luchtwegen. Veroorzaakt huidallergie.

 • Bijtend
  Vernietigt levend weefsel.

 • Ontvlambaar
  Zeer brandbaar. Pas op met vuur, elektriciteit en lassen.

 • Lange termijn gezondheidsgevaar
  Zeer gevaarlijk als je de vloeistof inslikt en deze in je longen terechtkomt.

Als het echt schoon moet

Als het echt schoon moet zijn...

We gebruiken veel schoonmaakmiddelen. We wassen auto’s en we ontvetten motoren en onderdelen. Wat gebruiken we daar eigenlijk voor?

 • Reinigers op waterbasis zijn schadelijk, irriterend en mogelijk bijtend voor je huid, je ogen en je luchtwegen. Reinigers op basis van petroleum of plantaardige oliën zijn brandbaar.
 • Als je reinigers vernevelt, vergroot je het gevaar op ontploffing en brand.
 • Als je dampen inademt, kun je duizelig worden.

Kijk heel goed uit!

Soms krijg je meteen een rode of droge huid, of een allergische huidreactie. Na langdurig gebruik kun je ook eczeem krijgen. Wees vooral voorzichtig met reinigers die graffiti en ander hardnekkig vuil verwijderen.

Wat kan ik doen?

 • Vraag je werkgever of je minder schadelijke producten mag gebruiken.
 • Stap over op ultrasoon reinigen of gebruik een reinigingsbak met afzuiging.
 • Bescherm jezelf en je omgeving. Volg de aanwijzingen op het etiket.
 • Zorg voor goede ventilatie op de werkplaats.

Waar vind ik meer informatie?

Op de website van het RIVM en in jullie Arbocatalogus.
Zie ook de branche-aanpak: Hoe veilig is mijn remmenreiniger? (hetbeterealternatief.nl)

Olie en smeermiddelen

Ze irriteren je huid en je ogen. Zeer gevaarlijk als je ze inslikt en ze komen in je longen terecht.

 • Geschikte handschoenen aan!
 • Veiligheidsbril op!
 • Was je handen en verzorg ze goed!
Check het etiket

Symbolen op het etiket

 • Acute gezondheidseffecten
  Schadelijke stof, bedwelmend. Irriteert je huid, ogen en luchtwegen. Veroorzaakt huidallergie.

 • Ontvlambaar
  Zeer brandbaar. Pas op met vuur, elektriciteit en lassen.

 • Lange termijn gezondheidsgevaar
  Zeer gevaarlijk als je de vloeistof inslikt en deze in je longen terechtkomt.

Zodat het niet vastloopt

Zodat het niet vastloopt…

Smeervet, kogellager vet, carterolie, remvloeistof, versnellingsbakolie en nog veel meer. Oliën en vetten irriteren je huid en ogen en veroorzaken allergische huidreacties. Sommige smeermiddelen zijn brandbaar.

Gebruikte olie wordt echt gevaarlijk

Nieuwe oliën en smeermiddelen bevatten minder gevaarlijke bestanddelen. Een schone olie is te herkennen aan de tekst “De sterk geraffineerde minerale olie bevat < 3% (m/m) DMSO-extract” in het veiligheidsinformatieblad. Gebruikte olie bevat meer schadelijke stoffen. Wees hier dus extra voorzichtig mee!

Wat kan ik doen?

 • Vraag je werkgever of je minder schadelijke producten mag gebruiken.
 • Zuig de gebruikte olie uit het systeem in plaats van deze af te tappen. Gebruik om te vullen een pistoolkraan met teller of haspelkabinet.
 • Bescherm jezelf en je omgeving. Volg de aanwijzingen op het etiket.
 • Zorg voor goede ventilatie op de werkplaats.

Waar vind ik meer informatie?

Op de website van het RIVM en in jullie Arbocatalogus.

Koel- en remvloeistoffen

Ze irriteren je ogen en zijn schadelijk bij inslikken. Koelvloeistof is slecht voor je nieren als je er vaak mee werkt. Remvloeistof kan je vruchtbaarheid verminderen.

 • Geschikte handschoenen aan!
 • Veiligheidsbril op!
 • Ventileer de werkplaats!
Check het etiket

Symbolen op het etiket

 • Acute gezondheidseffecten
  Schadelijke stof, bedwelmend. Irriteert je huid, ogen en luchtwegen. Veroorzaakt allergie.

 • Lange termijn gezondheidsgevaar
  Kan schadelijk zijn voor je nieren bij langdurige blootstelling. Vermindert je vruchtbaarheid.

Gevaarlijker dan je denkt

Gevaarlijker dan je denkt…

Koelvloeistof is schadelijk als je het inslikt. Het irriteert je ogen. Na langdurig gebruik kan het schadelijk zijn voor je nieren.

Remvloeistof irriteert je ogen, kan allergie veroorzaken en je vruchtbaarheid verminderen.

Wat kan ik doen?

 • Vraag je werkgever of je minder schadelijke producten mag gebruiken. Koelvloeistof op basis van mono-propyleen glycol (1,2-propaandiol) is veiliger. Gebruik liever geen producten die slecht zijn voor je vruchtbaarheid.
 • Zuig de gebruikte vloeistoffen uit het systeem in plaats van deze af te tappen. Gebruik om te vullen een pistoolkraan met teller of haspelkabinet.
 • Bescherm jezelf en je omgeving. Volg de aanwijzingen op het etiket.
 • Zorg voor goede ventilatie op de werkplaats.

Waar vind ik meer informatie?

Op de website van het RIVM en in jullie Arbocatalogus.

Accuzuur

Accuzuur is bijtend. Pas heel goed op hiermee! Zwavelzuurnevels zijn kankerverwekkend.

 • Geschikte handschoenen aan!
 • Veiligheidsbril op!
 • Draag een schort !
Check het etiket

Symbolen op het etiket

Bijtend
Vernietigt levend weefsel.

Werken aan accu's

Werken aan accu's ... heel gevaarlijk!

Accuzuur is zwavelzuur. Een sterk bijtende vloeistof.

 • Als het op je huid komt, krijg je meteen brandwonden.
 • Als het in je ogen komt, kun je blind worden.
 • Als je lang met accuzuur werkt, kun je eczeem krijgen
 • Als je vaak accuzuurnevels inademt, kun je kanker krijgen.
 • Als accuzuur reageert met metalen, kan er waterstofgas vrijkomen. Dit kan brand en explosie veroorzaken.

Wat kan ik doen?

 • Vraag je werkgever of je oude accu’s mag vervangen door onderhoudsvrije of droge accu's. Als dit niet kan, gebruik dan een accuvulstation of doseerfles.
 • Gebruik altijd handschoenen, een veiligheidsbril of gelaatsscherm en een voorschoot.
 • Als je accuzuur verdunt, giet dan altijd het zuur in het water. Nooit andersom. Anders krijg je een gevaarlijke chemische reactie.
 • Bescherm jezelf en je omgeving. Volg de aanwijzingen op het etiket.
 • Zorg voor goede ventilatie op de werkplaats. Waar vind ik meer informatie?

Waar vind ik meer informatie?

Op de website van het RIVM en in jullie Arbocatalogus