Hoe herken je de meest schadelijke producten?

Wil je weten hoe je de meest gevaarlijke producten herkent?
Hoe gevaarlijk een product is, zie je aan de gevarenzinnen. Wil je gevaarlijke producten vervangen door veilige of minder schadelijke producten? Begin dan met de meest schadelijke. Deze herken je aan de gevarenzinnen hieronder. Je vindt ze op het etiket en in de onderdelen 2.1 en 16 van het VIB:​


A picture containing text, sign, queen

Description automatically generated


H330, H300, H310


Producten die dodelijk zijn bij inademing, inslikken of huidcontact


A picture containing text, sign

Description automatically generated


H350, H351

 


Kankerverwekkende producten (carcinogeen, C)


A picture containing text, sign

Description automatically generated


H340, H341


Producten die het DNA beschadigen (mutageen, M)


A picture containing text, sign

Description automatically generated


H360, H361, H362


Producten die schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid, voor het ongeboren kind, of via borstvoeding (reproductietoxisch, R)


Icon

Description automatically generated

A picture containing text, sign

Description automatically generatedH317 (huid)H334 (luchtwegen)Producten waar je allergisch voor kunt worden


A picture containing text, sign

Description automatically generated


H370, H371, H372, H373


Producten die je organen kunnen schaden

Géén VIB bij de hand?
Heb je geen veiligheidsinformatieblad (VIB) en wil je checken of je producten gebruikt die
kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn? Kijk dan of de stoffen in jouw product op deze lijst staan.