Wil je weten hoe je de meest gevaarlijke producten herkent?
Hoe gevaarlijk een product is, zie je aan de gevarenzinnen. Wil je gevaarlijke producten vervangen door veilige of minder schadelijke producten? Begin dan met de meest schadelijke. Deze herken je aan de gevarenzinnen hieronder. Je vindt ze op het etiket en in de onderdelen 2.1 en 16 van het VIB:​

Dodelijk
Giftig uitgeknipt

Producten die dodelijk zijn bij inademing, inslikken of huidcontact

Gevarenzinnen: H330, H300, H310

Carcinogeen
Zeer gevaarlijk uitgeknipt

Kankerverwekkende producten

Gevarenzinnen: H350, H351

Mutageen
Zeer gevaarlijk uitgeknipt

Producten die je DNA beschadigen

Gevarenzinnen: H340, H341

Reproductietoxisch
Zeer gevaarlijk uitgeknipt

Producten die schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid, voor het ongeboren kind, of via borstvoeding

Gevarenzinnen: H360, H361, H362

Allergenen (1)
Zeer gevaarlijk uitgeknipt

Producten waar je allergisch voor kunt worden na inademen

Gevarenzin: H334

Allergenen (2)
Schadelijk uitgeknipt

Producten waar je allergisch voor kunt worden na huidcontact

Gevarenzin: H317

Orgaanschade (1)
Zeer gevaarlijk uitgeknipt

Producten die je organen kunnen schaden na eenmalige blootstelling

Gevarenzinnen: H370, H371

Orgaanschade (2)
Zeer gevaarlijk uitgeknipt

Producten die je organen kunnen schaden na herhaaldelijke blootstelling

Gevarenzinnen: H372, H373

Géén VIB bij de hand?
Heb je geen veiligheidsinformatieblad (VIB) en wil je checken of je producten gebruikt die
kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn? Kijk dan of de stoffen in jouw product op deze lijst staan.