Wat is REACH?

REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Deze verordening geldt voor alle landen van de Europese Unie.

Doelgroepen REACH

De volgende 3 groepen hebben met REACH te maken:

  • fabrikanten/importeurs;
  • distributeurs;
  • downstream gebruikers (formuleerders, producenten van voorwerpen, verpakkers etc)

Zij hebben ieder verschillende rollen en verplichtingen binnen REACH.

Verplichtingen REACH

Producenten en importeurs van chemische stoffen moeten alle stoffen die ze op de Europese markt zetten registreren. Deze plicht geldt alleen voor stoffen waarvan minimaal 1000 kilo per jaar wordt geproduceerd of geïmporteerd. Afhankelijk van het volume moeten er gegevens worden overlegd. Ook moet hij vermelden hoe gebruikers er veilig mee kunnen gaan. Bedrijven verderop in de keten moeten hun gebruik doorgeven aan de leverancier. Dan wordt het een geïdentificeerd gebruik, dat meegenomen wordt in de registratie. Bedrijven moeten het meegeleverde veiligheidsinformatieblad naleven.

REACH en CLP Helpdesk

Bedrijven kunnen op de website Chemische stoffen goed geregeld(externe link) nagaan of zij verplichtingen hebben onder REACH. Bij veelgestelde vragen kunt u veel antwoorden vinden. Wilt u toch nog een vraag aan de REACH en CLP Helpdesk stellen doe dat via dit formulier: https://www.chemischestoffengoedgeregeld.nl/stel-een-nieuwe-vraag(externe link).

Lees meer: https://echa.europa.eu/regulations/reach