donderdag 15 september 2022

Op 12 oktober 2022 is er een Minisymposium Stoffen over de ‘Revisie REACH, een tijd van transities voor de chemische industrie’. Dit symposium wordt georganiseerd door het Ministerie van IenW, VNO-NCW, de VNCI en WECF. Het programma en aanmeldinformatie vindt u hier.