Check wat u moet doen

2. Maak veiligheidsrapport

2.1 Kies deskundige

Het opstellen van een goed VIB vraagt om specialistische kennis. De opsteller moet deskundig zijn op verschillende terreinen. Het VIB geeft namelijk informatie over:

  • de identiteit van de stof
  • de fysisch-chemische en de gevaarseigenschappen
  • welke risico's - voor de veiligheid, de gezondheid van de mens en het milieu - het gebruik van een stof met zich meebrengt
  • hoe gebruikers de risico's kunnen beheersen.

Wie mag een VIB opstellen?
Iedere persoon met voldoende kennis mag een VIB opstellen. U kunt deze taak neerleggen bij een medewerker van uw bedrijf. Zorg ervoor dat de medewerker voldoende kennis heeft en eventueel bijscholing krijgt. Of u kunt een externe deskundige inhuren.