2.1 Check: gevarenindeling verplicht voor mengsel?

Sommige mengsels hoeft u niet in te delen in een gevarenklasse, omdat de risico’s via andere wetgeving worden beheerst. Een gevarenindeling is niet verplicht voor:

  • Radioactieve stoffen en mengsels
  • Stoffen en mengsels onder douanetoezicht die geen behandeling ondergaan en niet worden verwerkt
  • Niet-geïsoleerde tussenproducten
  • Stoffen en mengsels voor wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke ontwikkelingen die niet in de handel worden gebracht
  • Afvalstoffen
  • Geneesmiddelen in afgewerkte vorm en bestemd voor consument
  • Diergeneesmiddelen in afgewerkte vorm en bestemd voor consument
  • Cosmetische producten in afgewerkte vorm en bestemd voor consument
  • Medische hulpmiddelen in afgewerkte vorm en bestemd voor consument
  • Levensmiddelen of diervoeders in afgewerkte vorm en bestemd voor consument

Valt uw mengsel in één van deze categorieën? Dan hoeft u het mengsel niet in te delen.