maandag 23 september 2019

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk is gepland op 31 januari 2020, of zoveel eerder als het Britse parlement en het Europese parlement het terugtrekkingsakkoord heeft goedgekeurd. Hierna is er een overgangsfase voorzien tot en met 31 december 2020, als er in die tijd een uittredingsakkoord is bereikt dat is bekrachtigd door de EU-lidstaten, het Europees Parlement en het Britse parlement.

Ga na of de Brexit uw werk beïnvloedt, bijvoorbeeld omdat één van de stoffen die u gebruikt alleen in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd is. De stoffen die dit betreft zijn opgenomen in deze lijst die door ECHA beschikbaar is gesteld. Als uw stof op deze lijst staat, ga dan bij uw leverancier na of zij op de hoogte zijn of het registratiedossier door het Britse bedrijf overgezet zal worden naar een EU-land, zodat de registratie blijft bestaan. Wijs uw leveranciers eventueel op de manieren waarop de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde partijen actie kunnen ondernemen, bijvoorbeeld via dit richtsnoer van ECHA (externe link)of Cefic(externe link).

Lees meer over de Brexit in onze veelgestelde vragen(externe link), op de speciaal ingerichte Brexit-pagina's (externe link)op de ECHA-website en op het Brexitloket (externe link)van de rijksoverheid.