Bijeenkomst kwaliteit registratiedossiers

vrijdag 7 juni 2019

De VNCI organiseert in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport, het ministerie van I&W en Bureau REACH van het RIVM op 28 juni a.s. een bijeenkomst over de update en de kwaliteit van REACH-registratiedossiers.

REACH is een van de grootste Europese wetgevingstrajecten van de Europese Unie en bedrijven werken hard aan de implementatie ervan. Door 90.000 registraties van bijna 22.000 stoffen in te dienen, heeft de chemische industrie rechtstreeks bijgedragen aan de ontwikkeling van de meest uitgebreide database van chemicaliën in de wereld.

 De afgelopen tijd zijn zorgen geuit over de kwaliteit van de gegevens in een deel van de REACH-dossiers. Naar aanleiding van deze zorgen heeft Cefic een actieplan aangekondigd. Ook heeft de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de REACH-dossiers die niet voldoen aan de wettelijke eisen/op orde zijn. Cefic en de daarbij aangesloten Nationale verenigingen en bedrijven werken actief samen met ECHA, de Europese Commissie en nationale autoriteiten om vast te stellen op welke gebieden verbeteringen nodig zijn, om deze vervolgens door te voeren. In overleg met het RIVM, het ministerie van I&W en de ILT is besloten om op 28 juni van 10:00 15:30 een gezamenlijke workshop te organiseren voor Nederlandse hoofdregistranten (lead-registrants) die stoffen in hoeveelheden vanaf 10 ton en meer per jaar geregistreerd hebbenDe bijeenkomst zal plaatsvinden op het conferentiecentrum Woudschoten in Zeist.

 Doel van dit overleg is om hoofdregistranten bewust te maken van de problematiek en om enkele van de belangrijkste oorzaken met het ECHA, RIVM en I&W te bespreken. Daarnaast zal de Inspectie voor Leefomgeving en Transport haar visie en voorgenomen acties toelichten.

 Noteer de datum alvast in uw agenda! Als u hoofregistrant bent voor een stof in hoeveelheden vanaf 10 ton per jaar, dan kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst kunt u via de volgende link: https://vnci.nl/agenda/evenement?eventid=4450484224

Het definitieve programma en aanvullende informatie wordt later bekendgemaakt.