dinsdag 2 april 2019

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk is uitgesteld tot 12 april 2019. Het is onduidelijk op welke manier deze uittreding plaats zal vinden: met een akkoord of zonder akkoord, de zogeheten 'harde Brexit'. Bereid u dus voor de zekerheid voor op een harde Brexit.

Ga na of de Brexit uw werk beïnvloedt, bijvoorbeeld omdat één van de stoffen die u gebruikt alleen in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd is. De stoffen die dit betreft zijn opgenomen in deze lijst die door ECHA beschikbaar is gesteld. Als uw stof op deze lijst staat, ga dan bij uw leverancier na of zij op de hoogte zijn of het registratiedossier door het Britse bedrijf overgezet zal worden naar een EU-land, zodat de registratie blijft bestaan. Wijs uw leveranciers eventueel op de manieren waarop de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde partijen actie kunnen ondernemen, bijvoorbeeld via dit richtsnoer van ECHA of Cefic.

Lees meer over de Brexit in onze veelgestelde vragen.