maandag 3 februari 2020

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk is vanaf middernacht vrijdag 31 januari op zaterdag 1 februari 2020 een feit geworden. Vanaf nu tot en met 31 december 2020 is er een overgangsfase voorzien. Deze overgangsfase gaat ervan uit dat er in die tijd een uittredingsakkoord is bereikt dat is bekrachtigd door de EU-lidstaten, het Europees Parlement en het Britse parlement.

Bedenk dat nu de overgangsfase gestart is, het nog eenvoudiger is om verschillende zaken te regelen dan wanneer de overgangsfase geëindigd is en de harde scheiding een feit is. Als u handel drijft met het Verenigd Koninkrijk en u heeft te maken met mengsels en stoffen, dan kan de Brexit invloed hebben op de REACH-verplichtingen van u en uw onderneming. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als één van de stoffen die u gebruikt alleen in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd is. De stoffen die dit betreft zijn opgenomen in deze lijst die door ECHA beschikbaar is gesteld. Kijkt u goed naar uw mogelijkheden en verplichtingen en wijs hier ook uw Britse handelspartners op, bijvoorbeeld via dit richtsnoer van ECHA of Cefic.

Lees meer over de Brexit in onze veelgestelde vragen, op de speciaal ingerichte Brexit-pagina's op de ECHA-website en op het Brexitloket van de rijksoverheid.

De Brexit Impact Scan van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft u inzicht in de gevolgen van de Brexit voor uw bedrijf.