De presentaties van het minisymposium van 7 oktober

donderdag 22 oktober 2020

Op woensdag 7 oktober was er een goed bezocht online minisymposium Stoffen met als onderwerp Opkomende stoffen in lozingen.
Dit Minisymposium Stoffen werd georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), VNO-NCW, de VNCI en de WECF.
De presentaties van het minisymposium zijn hier(externe link) terug te vinden