maandag 15 februari 2016

Vanaf 27 januari 2016 is het niet langer mogelijk een stof onafhankelijk te registreren van registraties van dezelfde stof. Binnen de Uitvoeringsverordening ‘Eén stof, één registratie’ hanteert ECHA criteria, die hierna worden toegelicht.