donderdag 16 december 2021

De meeste geïnspecteerde producten die online werden verkocht voldeden niet aan ten minste één vereiste van REACH of CLP. De inspecties hebben geleid tot meer dan 5 000 handhavingsacties. Lees meer: All news - ECHA (europa.eu)