donderdag 2 maart 2017

Als

  • U voor het eerst een stof vervaardigd of importeert in een hoeveelheid tussen de 1 en de 100 ton per jaar en
  • deze stof niet kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch is,

dan kunt u deze stof nog pre-registreren binnen 6 maanden na het starten van uw activiteiten. Uw pre-registratie moet in ieder geval gereed zijn voor 31 mei 2017. Vanaf 31 mei 2018 moeten alle stoffen zijn geregistreerd met een volume van 1 ton/jaar
Lees meer: