vrijdag 21 april 2023

Rode draad in ons werk zijn de plannen van de Europese Commissie in de strategie voor duurzame chemische stoffen (Chemicals Strategy for Sustainability of CSS) en vooral de aanpassingen in de REACH- en CLP-verordeningen die daarin zijn geschetst. De hoogtepunten die we in dit jaarverslag presenteren geven een goed beeld van onze taken en verantwoordelijkheden die vallen binnen het domein van het werkprogramma Bureau REACH en internationaal stoffenbeleid…. 

Lees hier verder

Bekijk hier de printversie