Minisymposium 22 april 2022

maandag 4 april 2022

De sprekers zullen vanuit verschillende invalshoeken op dit thema ingaan. Zoals de samenwerking tussen bedrijven in de keten om safe en sustainable producten te ontwikkelen of dit toe te passen bij een innovatie project binnen een bedrijf. Vanuit wetenschappelijk oogpunt zal worden ingegaan op een safe, sustainable en circulaire manier om tot alternatieven voor zorgstoffen te kunnen komen. Vanuit de overheid wordt vooruit geblikt op wat er op EU niveau gebeurt vanuit het Sustainable Product Initiative. Hierbij de link naar de presentaties