dinsdag 15 oktober 2019

Op woensdag 9 oktober 2019 vond het halfjaarlijkse minisymposium over het stoffenbeleid weer plaats in Den Haag bij VNO-NCW. De opkomst was hoog, zowel vanuit het bedrijfsleven als de overheid. Het minisymposium werd georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met VNO-NCWVNCI en WECF.

Het thema was deze keer ‘afwegingen bij het omgaan met risico’s van stoffen’.

Via presentaties werd ingegaan op vragen als:

  • Hoe gaat een bedrijf om met het gegeven dat een stof ‘mogelijk kankerverwekkend’ is of dat ‘een risico voor de gezondheid niet is uit te sluiten’?
  • Hoe ga je als vergunningverlener om met stoffen als (p)ZZS in praktijk?
  • Hoe interpreteren verschillende groepen zoals wetenschappers, communicatiedeskundigen, beleidsmakers en burgers een boodschap over de effecten van stoffen?

Er waren presentaties vanuit overheid, bedrijfsleven en milieuorganisaties. De zaal zat vol en tijdens de paneldiscussie - na de presentaties - werden er goede vragen vanuit de zaal gesteld.  

De presentaties kunt u hieronder downloaden:

Onderwerp: Sprekers:
   
Publieke beoordeling van onzekere risico’s van chemische stoffen Tom Jansen, Onderzoeker bij RIVM en Amsterdam UMC, locatie VUmc
Afwegingen bij het ophalen van maatschappelijke input met het oog op de ontwikkeling richting een niet-toxisch milieu Michael Verhoeckx, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland
Praktijkervaringen bij het maken van afwegingen over risico’s in relatie tot gevaar en blootstelling Paul Evers, BASF Nederland B.V.
Afwegingen voor de vergunningverlener bij PFAS en andere opkomende stoffen en (p)ZZS
  Axel Pel, Hoofd vergunningverlening bij  DCMR