Minisymposium REACH 2018 op 11 april

dinsdag 27 maart 2018

Minisymposium REACH 2018 op 11 april

Wilt u weten of u klaar bent voor de REACH-registratiedeadline van 31 mei? Kom dan naar het halfjaarlijkse minisymposium over het stoffenbeleid op woensdag 11 april 2018 van 13.00 uur tot 17.00 uur. Het minisymposium wordt georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW, de VNCI en de WECF.

Het programma bestaat uit twee onderdelen:
• De evaluatie van REACH: de Europese Commissie heeft onlangs haar evaluatie van REACH uitgebracht, inclusief een agenda voor verbeteringen in de komende jaren. Wat zijn de plannen en wat vinden betrokken partijen (overheid, NGO’s, bedrijven) hiervan?
• De registratiedeadline van 31 mei 2018: hoe hebt u zich als leverancier of afnemer van stoffen voorbereid op de deadline van 1 juni 2018? Wat kunt u doen om knelpunten in de levering van uw stoffen te voorkomen of op te lossen? Deze vragen staan centraal vanuit het perspectief van zowel branches als bedrijven, aan de hand van een presentatie door Catherine Cornu, Senior Scientific Officer van het Europees Chemicaliën Agentschap ECHA.

Naast deze inhoudelijke punten is er veel gelegenheid tot netwerken.
Het minisymposium vindt plaats bij VNO-NCW aan Bezuidenhoutseweg 12 in Den Haag. U kunt zich aanmelden bij secretariaat.VenR@minienm.nl(link stuurt een e-mail).