dinsdag 16 juli 2019

Op woensdag 9 oktober 2019 is er weer het halfjaarlijkse minisymposium over het stoffenbeleid. Het minisymposium wordt georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met VNO-NCWVNCI en WECF.

Het thema is dit keer ‘afwegingen bij het omgaan met risico’s van stoffen’.

Via presentaties wordt ingegaan op vragen als:

  • Hoe gaat een bedrijf om met het gegeven dat een stof ‘mogelijk kankerverwekkend’ is of dat ‘een risico voor de gezondheid niet is uit te sluiten’?
  • Hoe ga je als vergunningverlener om met stoffen als (p)ZZS in praktijk?
  • Hoe interpreteren verschillende groepen zoals wetenschappers, communicatiedeskundigen, beleidsmakers en burgers een boodschap over de effecten van stoffen?

Het minisymposium vindt plaats bij VNO-NCW (Bezuidenhoutseweg 12 in Den Haag) van 13.00 tot 17.00 uur met aansluitend een netwerkborrel.

Het programma ziet er als volt uit:

Programma:

13.30 uur       Opening                      Het minisymposium wordt geopend door Manon Bloemer.

13.45 uur       Presentaties 

Onderwerp: Sprekers:
   
Afwegingen voor de vergunningverlener bij PFAS en andere opkomende stoffen en (p)ZZS Axel Pel, Hoofd vergunningverlening bij  DCMR
Publieke beoordeling van onzekere risico’s van chemische stoffen Tom Jansen, Onderzoeker bij RIVM en Amsterdam UMC, locatie VUmc
Afwegingen bij het ophalen van maatschappelijke input met het oog op de ontwikkeling richting een niet-toxisch milieu Michael Verhoeckx, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland
Praktijkervaringen bij het maken van afwegingen over risico’s in relatie tot gevaar en blootstelling BASF Nederland B.V.

 15.00 uur      Pauze Er is een stand van de REACH en CLP Helpdesk van het RIVM geopend.

15.30 uur       Paneldiscussie: discussie van sprekers en deelnemers in de zaal

16.30 uur       Napraten en borrel Rond 16.30 uur is het tijd voor napraten met een drankje.

Aanmeldingen: graag voor 1 september bij  Minisymposiumstoffen@minienm.nl.

Bereikbaarheid: De Malietoren van VNO-NCW waar het minisymposium wordt gehouden, is ongeveer zes minuten lopen vanaf Den Haag CS. Parkeren is mogelijk in de Q-Park garage New Babylon op vijf minuten lopen van de Malietoren.