Minisymposium Stoffen op 7 oktober a.s. (online)

dinsdag 22 september 2020

Aanstaande woensdag 7 oktober is er een online minisymposium Stoffen met als onderwerp Opkomende stoffen in lozingen.

Geeft u zich op voor dit minisymposium voor 1 oktober 2020 via Minisymposiumstoffen@minienw.nl. Na aanmelding ontvangt u een web-ex link met toelichting.

Dit Minisymposium Stoffen wordt georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), VNO-NCW, de VNCI en de WECF.

De voorzitter van deze editie is Manon Bloemer, directeur VNCI.

Programma Minisymposium Stoffen: 7 oktober 2020

Thema: opkomende stoffen in lozingen

Programma:

13.15 uur       Informele inloop        De digitale deuren van de webex-meeting worden opengezet.

13.30 uur       Opening                      Het minisymposium wordt geopend door Manon Bloemer.

                        Presentaties 

Onderwerp: Sprekers:
   
Innovatie en preventie in de medicijnstoffenketen Alfons Uijtewaal, onderzoeker en bioloog bij Stichting Huize aarde en EU Meduwa-Vecht(e) project
Nieuwe aanpak vergunningen: focus op individuele stoffen Roel Kwanten, Coördinator opkomende stoffen en waterkwaliteit bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Transparantie over Persistente, Mobiele en Toxische (PMT) stoffen. Voorwaarde voor goede bronbescherming drinkwater Harrie Timmer, Senior beleidsmedewerker Bronnen en Kwaliteit, Vewin  
Omgaan met opkomende stoffen in de praktijk Hans Geijselaers, BU-Manager Water Management bij Sitech (o.a. afvalwaterzuivering Chemelot)

15.00 uur       Pauze

15.15 uur       Paneldiscussie:

Met de sprekers vindt een paneldiscussie plaats met de aanwezigen over praktijkervaringen met opkomende stoffen in lozingen. Vragen en opmerkingen van de deelnemers zijn welkom en kunnen ook worden voorgelegd aan panelleden.

16.30 uur       Informele uitloop en napraten