maandag 22 maart 2021

Thema: veiligheidsinformatiebladen

kansen en knelpunten voor gezond werken

Dit Minisymposium Stoffen wordt georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tezamen met VNO-NCW, de VNCI en de WECF. De voorzitter van deze editie is Kees Hoppener, plv directeur Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s van IenW.

Programma:

13.15 uur       Inloop                        

13.30 uur       Opening   Het minisymposium wordt geopend door Kees Hoppener

Presentaties 

Onderwerp: Sprekers:
Kennisplatform Kennisdelingsinstrumenten met tools zoals het VIB Jurgen Mook en Rokus Renirie, SZW
Communicatie in de toeleveringsketen en de rol van het veiligheidsinformatieblad Erwin Annys, ECHA
Gebruik van de VIBs op de werkvloer Wim van Veelen, FNV
Kanttekeningen bij het VIB: praktijkervaringen Rosienne Steensma, VNCI

15.10 uur       Pauze

In de pauze kunnen vragen worden ingediend naar aanleiding van de gegeven presentaties. De voorzitter zal na de pauze vragen inbrengen bij het panel bestaande uit de vier sprekers. Ook na de pauze kunnen nog vragen worden toegevoegd.

15.30 uur       Paneldiscussie:

Met de sprekers vindt een paneldiscussie plaats met de aanwezigen in de zaal over de gestelde vragen en de verbetermogelijkheden van het systeem voor kennisdeling en van tools zoals de VIB. De suggesties van de deelnemers worden opgehaald door SZW en het RIVM.

16.30 uur       Uitloop en napraten

Aanmeldingen: graag voor 1 april 2021 via  Minisymposiumstoffen@minienw.nl (link stuurt een e-mail)