dinsdag 30 maart 2021

Deze website is bedoeld om het MKB te helpen met het voldoen aan de verplichtingen vanuit de REACH- en CLP-verordening. Via vragen doorloopt u een programma. Dit leidt tot actiepunten en een stappenplan dat toegesneden is op uw situatie. Als u deze actiepunten opvolgt en het stappenplan uitvoert zal u voor een belangrijk deel voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor REACH en CLP. Daarnaast beantwoorden wij via een vragenformulier vragen van MKB. De site werkt goed in alle browsers, behalve Internet Explorer 9 of lager.