dinsdag 28 september 2021

REACH restrictie infill kunstgrasvelden

Het restrictievoorstel van de Europese Comissie voor polycyclische koolwaterstoffen (PAKs) in rubbergranulaat of mulch, dat gebruikt wordt als infill voor kunstgrasvelden, aangenomen door de lidstaten. Nederland heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van deze restrictie. De restrictie geldt vanaf 10 augustus 2022. Lees meer.