maandag 24 juni 2019

In de wereldwijde transitie naar een veilige circulaire economie, kan de EU een leidende rol spelen door het (ondersteunen van) de ontwikkeling van innovatieve, veiligere en duurzamere materialen, chemische stoffen, producten en diensten. Het innovatiebeleid van de EU kan de ontwikkeling en omarming van zulke innovaties stimuleren, als aanvulling op het Europese beleid omtrent chemische stoffen.

Een informele werkgroep van experts uit beleid, wetenschap en industrie heeft daarom een informeel voorstel (non-paper) geschreven over de belangrijkste onderwerpen die in een innovatieprogramma binnen Horizon Europe opgenomen zouden moeten worden. Deze onderwerpen bouwen voort op de Safe Chemicals Innovation Agenda.

De non-paper kan hier worden gedownload. Onderaan de pagina van de Safe Chemicals Innovation Agenda staat een korte samenvatting van de doelstelling van de non-paper (in het Engels).