maandag 16 december 2019

Op woensdag 11 december was de Stoffendag in de Reehorst in Ede. De Stoffendag is een bijeenkomst waarbij professionals uit de wereld van chemische stoffen elkaar konden ontmoeten en waar workshops werden gegeven over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van omgaan met en regelgeving rondom chemische stoffen. Ook dit jaar mocht de Stoffendag weer ruim 300 bezoekers verwelkomen.

Ook de REACH en CLP Helpdesk was aanwezig met een stand en heeft drie workshops verzorgd, waaronder de best bezochte van de dag, over productnotificatie:

  • Substitutie: vervang uw gevaarlijke stof voor een veiliger alternatief
  • REACH en CLP - wat betekent deze regelgeving voor u?
  • Productnotificatie van mengsels aan de vergiftigingencentra

Met name de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen, zowel bij de workshops als bij de stand, was naar ons idee de grote meerwaarde van de Stoffendag. Kijkt u op de website van de Stoffendag voor meer informatie over de dag. Hier zullen ook de presentaties die tijdens de workshops zijn gegeven beschikbaar worden gesteld.

Heeft u naar aanleiding van de Stoffendag en de workshops nog vragen aan ons? Stel die dan gerust via ons vragenformulier.