maandag 13 november 2023

We zijn blij met de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie die het bezwaar van Chemours tegen de identificatie van GenX stoffen als SVHC (en in Nederland als Zeer Zorgwekkende Stof) ook in hogere voorziening heeft afgewezen. Dit onderstreept dat de inspanningen van Nederland en Bureau REACH, die de GenX stoffen als SVHC bij het Europees Chemisch Agentschap had voorgedragen, zinvol en effectief zijn geweest. De GenX stoffen staan niet voor niets op de ZZS-lijst. Lees meer
hashtag