maandag 7 oktober 2019

Als u een gevaarlijk mengsel in de handel brengt in de Europese Unie, moet u de samenstelling en andere informatie melden bij een aangewezen instantie in het land waarin u het op de markt brengt. Deze informatie wordt gebruikt om in geval van vergiftiging voldoende informatie te hebben om op de juiste manier te kunnen handelen. Momenteel is de informatie die u moet indienen per lidstaat verschillend, maar met de toevoeging van Annex VIII aan de CLP verordening wordt de informatie die u in moet dienen voor alle EU-landen gelijk getrokken.

Voor consumentenproducten was de oorspronkelijke ingangsdatum voor indiening van deze geharmoniseerde informatie op 1 januari 2020 gesteld. Dit is nu verplaatst (externe link)naar 1 januari 2021, tegelijkertijd met de verplichting voor producten voor professioneel gebruik. In de loop van 2019 wordt dit officieel gemaakt via een gedelegeerde verordening(externe link).

Voor Nederland kunt u tot 1 januari 2021 uw informatie nog op de huidige wijze(externe link) indienen. Vanaf 2021 zult u de geharmoniseerde informatie in moeten dienen voor mengsels voor consumenten en voor professioneel gebruik die u voor het eerst in de handel brengt. Dit kan dan via het PCN portal(externe link).

Lees meer over productnotificatie op onze informatiepagina(externe link).