donderdag 20 oktober 2022

Diisocyanaten zijn stoffen die in PUR zitten en bij het aanbrengen van PUR vrijkomen. Deze stoffen kunnen als je ze inademt ernstige allergieën veroorzaken, zoals astma. Daarom geldt vanaf 24 augustus 2023 de wettelijke bepaling dat iedereen die met diisocynaten werkt een opleiding moet volgen. Veilig werken leidt tot minder beroepsziekten. De opleiding wordt gegeven door een deskundige en moet iedere vijf jaar herhaald worden. Er is bepaald dat de leverancier van de diisocyanaten het opleidingsmateriaal moet verzorgen. Lees meer: Wat betekent de REACH-restrictie voor diisocyanaten (bv PUR)? | Chemische stoffen (chemischestoffengoedgeregeld.nl)