Het is belangrijk dat u en uw medewerkers veilig kunnen omgaan met de chemische producten die worden gebruikt in uw bedrijf. Lees daarom goed de informatie die u van uw leverancier krijgt. Dat kan een Veiligheidsinformatieblad (VIB) zijn. Maar ook het etiket en de gebruiksaanwijzing kunnen informatie geven over veilig gebruik.

Wees alert op nieuw gebruik
Check of uw eigen gebruik erin is beschreven. Is dat niet zo? Dan weet u ook niet zeker wat de juiste veiligheidsmaatregelen zijn. Neem daarom contact op met uw leverancier. Ga naar de volgende stap.