1.1 Lever VIB aan zakelijke klanten

Het is belangrijk dat uw klanten veilig kunnen omgaan met de producten die u levert. Zorg daarom dat u de juiste informatie meelevert met uw producten.

Levert u aan zakelijke klanten? Lever dan ook het VIB mee dat u heeft gekregen van uw leverancier. Als u geen VIB heeft ontvangen, vraag het dan op bij uw leverancier. Hij is verplicht om het u te verstrekken.

Informatie voor consumenten
Ook als u producten levert aan consumenten, moet u ervoor zorgen dat zij genoeg kennis hebben om er veilig mee om te gaan. Een VIB is voor consumenten niet geschikt en niet verplicht. De veiligheidsinformatie voor consumenten moet op het etiket staan, en  eventueel nog extra in een bijsluiter.