1.1 Lees info van leverancier

Het is belangrijk dat u en uw klanten veilig kunnen omgaan met de producten die u levert. Lees daarom goed de informatie die u van uw leverancier krijgt. Dat kan een Veiligheidsinformatieblad (VIB) zijn. Maar ook het etiket en de gebruiksaanwijzing kunnen informatie geven over veilig gebruik.

Wees alert op nieuw gebruik
Check in de eerste plaats of uw eigen gebruik erin staat. Is dat niet zo? Neem dan contact op met uw leverancier. Ga naar de volgende stap.

Luister ook naar wat uw klanten u vertellen. Komt dat overeen met de gebruiksmogelijkheden die de leverancier heeft beschreven? Als dat niet zo is, meld dan dit nieuwe gebruik aan de leverancier. Ga naar de volgende stap.