De herziening van de CLP verordening: de laatste stand van zaken met betrekking tot de positie van de Raad en het Europees Parlement. Het Compromisvoorstel van de Raad wordt gepresenteerd in het licht van het Commissievoorstel, en indien het Europees Parlement voorafgaand het Minisymposium haar positie heeft bepaald, wordt er ingegaan op het rapport met de voorgestelde amendementen van het Europees Parlement en de Nederlandse inzet daarop.Fen Hiah, VWS
Informatie en data om je stof te beoordelen - New approach methods en testvalidatie NAM’s zijn nieuwe test methoden die we kunnen gebruiken om de veiligheid van chemische stoffen te beoordelen. In deze presentatie willen we het belang van validatie (testen van relevantie en reproduceerbaarheid) van NAM’s op internationaal niveau toelichten.Jelle Vriend, RIVM
Stoffenlijst(en) nut(ig) en/of noodzakelijk Hoe gaat een MKB-bedrijf om met de verschillende lijsten met chemische stoffen? De Europese SVHC, de nationale Zeer Zorgwekkende Stoffen, de p-ZSS, de ECHAdatabase en de nationale SZW-lijst. Hoe kan je zorgen dat je voldoet aan Europese en nationale wetgeving en (lokale) vergunningseisen? Rene Bekman laat, vanuit MKB perspectief, aan de hand van praktische voorbeelden zien waar de knelpunten zitten.Rene Bekman, FujiFilm
Overwegingen van een product zonder chemische stoffen en de uitdagingen van een duurzame MKB Anne-Rose Hartman, oprichtster van de duurzame onderneming With a touch of Rose, neemt ons mee in de visie achter haar overweging om geen chemische stoffen in haar producten te gebruiken. Aan de hand van praktische voorbeelden schetst ze een beeld van de uitdagingen waar een duurzame MKB zoal mee te maken kan krijgen. Hoe krijg je bijvoorbeeld zicht op de gehele keten van je producten? En waar krijg je mee te maken bij het op de markt zetten?Anne-Rose Hartman, With a touch of Rose
Ecodesign voor duurzame producten verordening - ESPRSophie van Alen, IenW