INFORMATIE OVER 120.000 CHEMISCHE STOFFEN DIE IN EUROPA WORDEN GEBRUIKT
Vind nu gemakkelijk informatie over 120.000 chemische stoffen die in Europa worden gebruikt. De informatie is gebaseerd op de registratiedossiers die door de industrie zijn ingediend. De informatie is beschikbaar op drie niveau's, de infokaart, het korte profiel en de brongegevens. Lees meer(externe link) .....

TIPS VOOR GEBRUIKERS VAN CHEMISCHE STOFFEN OP DE WERKPLEK OP HET GEBIED VAN INDELING, ETIKETTERING EN VERPAKKINGEN (CLP)
Een korte handleiding voor gebruikers van chemische stoffen op de werkplek, waarin uiteen wordt gezet hoe men het best kan omgaan met de informatie die indeling en etikettering biedt.

• Wie houdt zich bezig met de indeling van chemische stoffen?
• Waarom wordt soms één en dezelfde stof door verschillende toeleveranciers verschillend ingedeeld?
• Wat moet ik doen als mijn toeleveranciers een en dezelfde stof verschillend indelen?
• Waar vind ik informatie over indeling op de website van ECHA?
• Hoe bepaal ik of mijn toeleverancier de stof correct heeft ingedeeld?
Lees meer(externe link)

WAAR VIND IK INFORMATIE OVER CHEMISCHE STOFFEN
Op geen enkele website vindt u zoveel informatie over de productie en import van chemische stoffen in Europa als op die van ECHA (http://www.echa.europa.eu/). Op deze website vindt u informatie over de eigenschappen van gevaarlijke stoffen, hun gevaarsindeling en etikettering alsmede over het veilig gebruik ervan. Deze brochure informeert u over de meest relevante informatie als u beroepsmatig – bijvoorbeeld als ARBO-adviseur– betrokken bent bij het opstellen of controleren van Veiligheidsbladen (VIB’s). Allereerst gaat u naar het tabblad ‘Information on chemicals’ op de website van ECHALees meer(externe link)

BLOOTSTELLINGSCENARIO’S
Het is waarschijnlijk dat u wel eens blootstellingscenario’s heeft ontvangen als bijlage van een Veiligheidsinformatieblad (VIB). Deze worden vaak aangeduid als ‘uitgebreide veiligheidsinformatiebladen’. In deze brochure wordt uitgelegd wat onder blootstellingscenario’s moet worden verstaan, wat u ervan kunt verwachten en wat u ermee kunt. In een volgende uitgave zullen wij ingaan op hoe u blootstellingscenario’s kunt controleren. Lees meer(externe link)

DOWNSTREAM GEBRUIKERS
In relatie tot de Verordeningen die betrekking hebben op REACH en CLP bent u de term ‘downstream gebruiker’ wel eens tegen gekomen. In deze brochure leggen wij uit wie als downstream gebruikers moeten worden gezien en wat hun belangrijkste verplichtingen onder REACH zijn. Lees meer(externe link)

ZORGSTOFFEN
Een van de belangrijkste beleidsdoelen binnen de REACH Verordening is dat bedrijven worden aangemoedigd om zeer zorgwekkende stoffen te vervangen door stoffen die minder schadelijk zijn of door hun productieproces aan te passen. Deze brochure beschrijft de wettelijk voorgeschreven risicomanagement-processen binnen REACH en CLP die dit beleid ondersteunen. Tevens wordt aandacht gegeven aan de belangrijke rol die de Arbo-Adviseur hierin kan vervullen. Lees meer(externe link)

De REACH Verordening
In 2007 trad de REACH Verordening in werking. In deze brochure vertellen wij u meer over de belangrijkste doelen van REACH en waarmee gebruikers van gevaarlijke stoffen en Arbo-Adviseurs rekening moeten houden. Lees meer(externe link)

Controle van BLOOTSTELLINGSCENARIO’S
Voor de gevaarlijke stoffen die u afneemt, ontvangt u de relevante Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s). Mogelijk waren daarbij als bijlage blootstellingsscenario’s bijgevoegd. In deze blootstellingsscenario’s is de belangrijkste informatie opgenomen uit het Chemisch Veiligheidsrapport dat ten behoeve van de REACH Registratie is opgesteld. In deze brochure wordt uitgelegd hoe u de blootstellingscenario’s het beste kunt controleren. In de brochure van februari is in het algemeen iets verteld over blootstellingsscenario’s en wanneer u deze kunt tegenkomen. Lees meer(externe link)

Samenvatting van de belangrijkste punten uit ECHA’s praktische gids voor aanvraag van autorisatie, december 2016. Lees meer.