Valt de stof in een gevarenklasse?

Er zijn 28 gevarenklassen(externe link). Als fabrikant moet u zelf de gevarenklasse(n) van de stof bepalen.