Bevat het voorwerp meer dan 0,1 gewichtsprocent van deze stof?

0,1 gewichtsprocent betekent: 1 gram van de stof per kilogram van het voorwerp.