Beantwoord per chemische stof

Is er een stof van de kandidaatslijst verwerkt in het voorwerp?

Op de kandidaatslijst(externe link) staan o.a. de zogenoemde zeer zorgwekkende stoffen.