Uw actiepunten

Bepaal of het mengsel in een gevarenklasse valt. Ja? Doe dan de check voor dit mengsel nog een keer om te zien welke actiepunten u nog meer heeft.

Stappenplan

Check of de stoffen in het voorwerp voorkomen op de autorisatielijst of op de beperkingenlijst. In dat geval mag u het voorwerp niet (meer) in de handel brengen, of alleen onder zeer strikte voorwaarden.

Stappenplan

Chemische stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en die van uw medewerkers. Zorg daarom dat u steeds de juiste veiligheidsmaatregelen neemt. Met de Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen controleert u of uw bedrijf voldoet aan alle arbo-voorschriften voor werken met gevaarlijke stoffen.

Stappenplan