Valt de stof/het mengsel in de houder in een gevarenklasse?

Zit er een mengsel in de ‘houder’? Dan gaat het om de gevarenklasse(n) voor het mengsel. Niet voor de aparte stoffen in het mengsel. Er zijn (externe link)28 gevarenklassen(externe link). Als importeur moet u zelf de gevarenklasse(n) bepalen van de stoffen/mengsels die u importeert. De informatie van uw leverancier mag u niet klakkeloos overnemen.