Beantwoord per voorwerp

Is het voorwerp een houder met daarin een chemische stof of mengsel? Bijvoorbeeld: balpen met inkt, cartridge met toner, afwasmiddel in fles, vuurwerk

U antwoordt JA als de stoffen/mengsels bij normaal gebruik uit de houder komen. Zoals bij blikken verf of spuitbussen haarlak. U antwoordt ook JA als het gaat om printerlint, vochtige schoonmaakdoekjes, waxtape voor ski’s, enz. De stof/het mengsel zit dan niet IN het voorwerp, maar OP het voorwerp. Het voorwerp fungeert als drager. De stof/het mengsel komt vrij bij gebruik van het voorwerp.

U antwoordt NEE bij alle andere voorwerpen. Dus ook bij voorwerpen als een thermometer of een accu. Daar blijft de stof/het mengsel in het voorwerp.

Bij twijfel: neem contact op met uw branche-organisatie.

accu batterij      kruitjes kaars      verf spuitbus