Uw actiepunten

U heeft informatie gekregen van uw leverancier over veilig gebruik van zijn producten. Gebruikt u de producten op een andere manier? Meld dit dan bij uw leverancier. Hij moet uitzoeken wat de beste veiligheidsmaatregelen zijn voor het nieuwe gebruik.

Stappenplan

Chemische stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en die van uw medewerkers. Zorg daarom dat u steeds de juiste veiligheidsmaatregelen neemt. Met de Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen controleert u of uw bedrijf voldoet aan alle arbo-voorschriften voor werken met gevaarlijke stoffen.

Stappenplan