Uw actiepunten

U heeft informatie gekregen van uw leverancier over veilig gebruik van zijn producten. Gebruikt u de producten op een andere manier? Meld dit dan bij uw leverancier. Hij moet uitzoeken wat de beste veiligheidsmaatregelen zijn voor het nieuwe gebruik.

Stappenplan

Gaat u andere producten gebruiken? Doe dan deze check opnieuw. Het kan zijn dat u dan andere verplichtingen krijgt.

Stappenplan

Chemische stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en die van uw medewerkers. Zorg daarom dat u steeds de juiste veiligheidsmaatregelen neemt. Met de Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen controleert u of uw bedrijf voldoet aan alle arbo-voorschriften voor werken met gevaarlijke stoffen.

Stappenplan