Uw actiepunten

Uw afnemers moeten weten met welke stoffen zij te maken krijgen. Heeft u zakelijke klanten, dan levert u het VIB mee dat u heeft gekregen van uw eigen leverancier. Voor consumenten is dat niet nodig. Zij vinden voldoende informatie op het etiket.

Stappenplan

Als u niets verandert aan het etiket en de verpakking, hoeft u niets te doen. Maar als u de producten opnieuw verpakt, of een nieuw label geeft, dan moet u ervoor zorgen dat het etiket en de verpakking voldoen aan de eisen.

Stappenplan

U heeft informatie gekregen van uw leverancier over veilig gebruik van zijn producten. Gebruikt u de producten op een andere manier? Of hoort u dat uw klanten er op een andere manier mee omgaan? Meld dit dan bij uw leverancier. Hij moet uitzoeken wat de beste veiligheidsmaatregelen zijn voor het nieuwe gebruik.

Stappenplan

Chemische stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en die van uw medewerkers. Zorg daarom dat u steeds de juiste veiligheidsmaatregelen neemt. Met de Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen controleert u of uw bedrijf voldoet aan alle arbo-voorschriften voor werken met gevaarlijke stoffen.

Stappenplan