Beantwoord per product

Is het product ingedeeld als gevaarlijk?

Kijk op het etiket of op het VIB. Bij twijfel: neem contact op met uw leverancier.