Uw actiepunten

Als importeur moet u ervoor zorgen dat uw producten veilig zijn. En dat uw klanten de producten veilig kunnen gebruiken.

Stappenplan

Gaat u grotere hoeveelheden importeren? Is er meer bekend geworden over de gevaren van een stof of mengsel? Of gaat u andere stoffen/mengsels importeren? Doe dan deze check opnieuw. Het kan zijn dat u dan andere verplichtingen krijgt.

Stappenplan

Chemische stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en die van uw medewerkers. Zorg daarom dat u steeds de juiste veiligheidsmaatregelen neemt. Met de Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen controleert u of uw bedrijf voldoet aan alle arbo-voorschriften voor werken met gevaarlijke stoffen

Stappenplan