Beantwoord per chemische stof

Hoeveel van deze stof importeert u per jaar?

Doet u de check voor een mengsel? Ga dan uit van de aparte stoffen in het mengsel. U bepaalt voor elke stof apart hoeveel u daarvan per jaar importeert. Het gaat hier dus niet om de hoeveelheid van het mengsel