Valt het mengsel in één of meer gevarenklassen?

Er zijn 28 gevarenklassen. Als producent van mengsels moet u zelf de gevarenklasse(n) van uw mengsels bepalen.