Beantwoord per chemische stof

Heeft u al beoordeeld of het mengsel in een gevarenklasse valt?