Beantwoord per chemische stof

Is de teruggewonnen stof al geregistreerd?